Branchevereniging voor de hele bedrijfskolom:
producent, groothandel en retail

Voor de leden

  • Het organiseren van themadagen, bijeenkomsten, workshops en symposia die verband houden met de activiteiten van de branche en met het (drugs)beleid van de overheid;
  • Een digitale nieuwsbrief wordt regelmatig uitgegeven en verspreid onder de leden;
  • Het rondsturen van waarschuwingen, al dan niet na overleg met de overheid, in het geval dat onbetrouwbare en gevaarlijke producten op de markt worden gebracht.

 

Opleidingen

De Vereniging organiseert regelmatig cursussen voor haar leden en hun personeel om de beschikbare kennis en informatie op peil te houden.

 

In samenwerking met de Jellinek in Amsterdam is de basiscursus opgesteld die gericht is op kennisoverdracht naar smartshophouders en hun personeel en op uitwisseling van ervaringen en het bespreken van de nieuwste trends. De basiscursus biedt een goede basis voor het opdoen van actuele productinformatie en kennis voor smartshop personeel. De deelnemers die actief hebben deelgenomen aan de cursus en de kennistoets met goed gevolg afsluiten, krijgen een certificaat. De kosten voor de basiscursus bedragen € 150 per cursist voor leden. Niet-leden betalen € 200 per cursist.

De basiscursus wordt meerdere keren per jaar gegeven.

 

De vervolgcursus gaat uitgebreid in op juridische aspecten en behandelt een reeks producten die niet tijdens de basiscursus aan bod zijn gekomen. Deze cursus wordt gegeven door MR. Adèle van der Plas, MR. Gerard van der Meer en drs. Iris Freie. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de wettelijke kaders die van toepassing zijn op het runnen van een smartshop en het verhandelen van smartshop producten. Voorwaarde voor deelname aan de vervolgcursus is het behalen van het certificaat van de basiscursus. De kosten voor de vervolgcursus bedragen € 150 per cursist voor leden. Niet-leden betalen € 200 per cursist.

De vervolgcursus wordt éénmaal per jaar gegeven.

 

Neem contact op voor meer informatie en planning van de eerstvolgende cursusdatum.

 

Juridische ondersteuning

Indien gewenst en waar mogelijk kan de Vereniging besluiten om gezamenlijk op te treden bij het verlenen van juridische ondersteuning.

 

  • Wat te doen als de politie aan de winkeldeur staat?
  • Hoe te handelen in geval van aanhouding door de politie?

 

Voor beide situaties heeft de VLOS een protocol op laten stellen. Deze protocollen zijn voor de leden beschikbaar.

In geval u ooit onverhoopt wordt geconfronteerd met een bezoek van de politie die voor uw (winkel)deur staat, raden wij u aan het ‘Protocol binnentreden’ goed te lezen.

Het ‘Protocol aanhouding’ gaat een stap verder en behandelt de procedure rond een aanhouding.

In geval van nood kun u contact opnemen met onze adviseurs; 
mr. Gerard van der Meer of mr. Adèle van der Plas.

 

Denktank

Er wordt met enige regelmaat een ‘denktank’ geformeerd, waar in overleg beleid wordt geformuleerd en actuele zaken worden besproken.