Huishoudelijk reglement (art. 13 Statuten)

1. UITSLUITEN VERKOOP

2. BUITENRECLAME
Buitenreclame dient te voldoen aan de plaatselijk geldende gemeentelijke verordening. Daarbij is er geen associatie met illegale producten die niet in de winkel worden verkocht.

3. PRODUCTINFORMATIE
Met betrekking to de verkoop van smartproducten en voedingssupplementen verplichten de leden zich tot het verstrekken van goede productinformatie aan hun klanten, conform de geldende wetgeving. In ieder geval behoren hiertoe:

 

Ook wanneer producten online te koop worden aangeboden moet de verplichte informatie beschikbaar zijn, inclusief duidelijke foto’s van het product of diens verpakking, met uitzondering van de batchcode en houdbaarheidsdatum.

 

4. TOELATING STOFFEN EN PRODUCTEN
Met betrekking tot voedingssupplementen en smartproducten is de selectie van stoffen en producten, die volgens de leden op een veilige en verantwoorde manier kunnen worden verkocht, gebaseerd op een aantal criteria:

 

Nieuwe producten die op de markt komen en bestaande producten waarover controverses bestaan, kunnen in opdracht van de VLOS door een onafhankelijk instituut worden getest, waarbij gekeken wordt naar:

 

Op grond van de uitslag van deze testen worden door het bestuur richtlijnen verstrekt aan de leden.
Niet-naleving van de richtlijnen kan tot royement leiden.

5. OPLEIDING
De vereniging zal regelmatig een opleiding en/of cursus organiseren voor allen die zich met de productie, handel en (online) verkoop van smartproducten bezighouden teneinde de productkennis en voorlichting te actualiseren en op peil te houden.

 

6. LEDENLIJST
De ledenadministratie wordt bijgehouden op het secretariaat. Leden geven mutaties zo snel mogelijk door aan het secretariaat. De ledenlijst kan via de website van de vereniging openbaar worden gemaakt.

 

7. WEBSITE
De vereniging onderhoudt een website voor informatievoorziening aan het publiek. Er is een gesloten gedeelte in de website ingebouwd voor communicatie binnen de vereniging.

 

8. NIEUWSBRIEF
De VLOS geeft periodiek een Nieuwsbrief uit om leden en belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de branche. De nieuwsbrief wordt per e-mail rondgestuurd en op de website gepubliceerd. 

9. WIJZIGINGEN EN BEKENDMAKING
Wanneer daar aanleiding voor is zal dit Huishoudelijk Reglement op de Algemene Ledenvergadering ter wijziging/aanvulling worden geagendeerd. De leden zorgen ervoor dat dit Huishoudelijk Reglement op een voor klanten zichtbare plek in hun verkoopruimte wordt opgehangen.

Mei 2019