Home-pagina
VLOS Contact met VLOS Logo VLOS
Vereniging Landelijk Overleg Smartproducten

Huishoudelijk reglement (art. 13 Statuten)

 1. UITSLUITEN VERKOOP
  Leden van de
  VLOS verkopen GÉÉN producten aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel kan de verkoper aan de klant vragen zich te legitimeren.
  Aan personen duidelijk onder invloed van alcohol worden eveneens GÉÉN producten verkocht.

 2. BUITENRECLAME
  Buitenreclame dient te voldoen aan de plaatselijk geldende gemeentelijke verordening. Daarbij is er geen associatie met illegale producten die niet in de winkel worden verkocht.

 3. PRODUCTINFORMATIE
  De vereniging zal een database beheren met actuele informatie over producten en etikettering. Deze informatie is beschikbaar voor de leden. De leden verplichten zich tot het verstrekken van goede productinformatie aan hun klanten. In ieder geval behoren hiertoe:
  - de naam van het product;
  - de naam van de producent;
  - de samenstelling van het product;
  - doserings- en consumptie adviezen;
  - zo nodig eventuele risico’s bij gebruik.

 4. TOELATING STOFFEN EN PRODUCTEN
  De selectie van stoffen en producten die volgens de leden op een veilige en verantwoorde manier kunnen worden verkocht zal op een aantal criteria kunnen geschieden:
  - legaliteit (opiumwet, geneesmiddelenwet, etc);
  - kennis over de stoffen/producten op basis van ervaringen en literatuurstudie;
  - mogelijkheid tot het overbrengen van goede gebruiksinstructies en aanwijzingen over set, setting en dosering;
  - bepaling van de maximaal toelaatbare hoeveelheid werkzame stof per product en de kwantiteit per verpakking.

  Nieuwe producten die op de markt komen en bestaande producten waarover controverses bestaan, kunnen in opdracht van de
  Vlos door een onafhankelijk instituut worden getest, waarbij gekeken wordt naar:
  - onaanvaardbare gezondheidsrisico’s;
  - conformiteit tussen product en productinformatie.

  Op grond van de uitslag van deze testen worden door het bestuur richtlijnen verstrekt aan de leden.
  Niet-naleving van de richtlijnen kan tot royement leiden.

 5. OPLEIDING
  De vereniging zal regelmatig een opleiding en/of cursus organiseren voor allen die zich met de productie, handel en verkoop van smartproducten bezig houden teneinde de productkennis en voorlichting te actualiseren en op peil te houden.

 6. LEDENLIJST
  De ledenadministratie wordt bijgehouden op het secretariaat. Leden geven mutaties zo snel mogelijk door aan het secretariaat. De ledenlijst kan via de website van de vereniging openbaar worden gemaakt.

 7. WEBSITE
  De vereniging onderhoudt een website voor informatievoorziening aan het publiek. Er kan een gesloten gedeelte in de website worden ingebouwd voor communicatie binnen de vereniging.

 8. NIEUWSBRIEF
  De
  Vlos geeft periodiek een Nieuwsbrief uit om leden en belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de branche. De nieuwsbrief wordt per e-mail rondgestuurd en op de website gepubliceerd.

 9. WIJZIGINGEN EN BEKENDMAKING
  Wanneer daar aanleiding voor is zal dit Huishoudelijk Reglement op de Algemene Ledenvergadering ter wijziging/aanvulling worden geagendeerd. De leden zorgen ervoor dat dit Huishoudelijk Reglement op een voor klanten zichtbare plek in hun verkoopruimte wordt opgehangen.


Mei 2015