Meld je aan en word lid!    Neem contact met ons op

Lidmaatschap

In principe kan iedere kweker, groothandel/distributeur of shop, die zich bezighoudt met de handel in smartshopproducten, zich aanmelden als lid van de VLOS.

 

Kosten

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 250 per jaar voor een kleine onderneming (shop). Grote shops betalen € 600 per jaar. Kwekers, distributeurs en groothandels betalen € 3.000 per jaar. De leden bepalen zelf of zij als ‘grote’ of als ‘kleine’ onderneming willen worden aangemerkt op basis van redelijkheid.

 

Beëindiging

Een lid van de VLOS kan het lidmaatschap te allen tijde opzeggen, maar dient wel de contributie van het jaar waarin opgezegd wordt, te voldoen.

Indien een lid zich niet houdt aan het huishoudelijk reglement en/of statuten, kan de VLOS het lidmaatschap eenzijdig opzeggen.

 

Voordelen

  • De VLOS is een betrouwbare informatiebron voor de media;
  • De VLOS wordt door de overheid erkend als bonafide brancheorganisatie;
  • U heeft tijdens de ALV een belangrijke stem bij verenigingsbesluiten;
  • U krijgt periodiek een gratis nieuwsbrief;
  • U wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen;
  • Het gezamenlijk nastreven van belangenbehartiging levert meer op dan dat eenieder individueel voor zijn of haar belangen opkomt;
  • Een uniform logo en keurmerk zullen de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van de shop en van de branche ten goede komen.

 

Verplichtingen

Alle smartshops die aangesloten zijn bij de VLOS dienen zich, in het kader van zelfregulering, te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Alle leden handelen conform de belangrijkste regelgeving op het gebied van de legale verkoop van smartproducten. De leden zijn verplicht duidelijke en gestandaardiseerde productinformatie te verstrekken aan hun klanten.