Opleidingen

Posted on: May 19th, 2011 by admin No Comments

In samenwerking met de Jellinek in Amsterdam is een cursus opgesteld die gericht is op kennisoverdracht naar smartshophouders en hun personeel en op uitwisseling van ervaringen en het bespreken van de nieuwste trends.

De cursus van de VLOS biedt een goede basis voor het opdoen van actuele productinformatie en kennis voor smartshop personeel. De deelnemers die actief hebben deelgenomen aan de cursus en de kennistoets met goed gevolg afsluiten, krijgen een certificaat. De kosten voor de cursus bedragen op dit moment € 150 per cursist.

De cursus wordt tweemaal per jaar gegeven. In 2013 was dit op 18 november en 16 december (engelstalig).

©2017 VLOS