Organisatie

Posted on: March 9th, 2011 by admin

De VLOS heeft de juridische status van een ingeschreven vereniging met rechtspersoonlijkheid. De VLOS wordt geleid door een bestuur dat verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering. Er is een ‘denktank’ van in totaal 12 leden waar in overleg beleid wordt geformuleerd en actuele zaken worden besproken. Het bestuur bestaat op dit moment uit leden, bijgestaan door een aantal vaste adviseurs:

  • Iris Freie, Voorzitter
  • Paul G. van Oyen, secretaris
  • Veronique Vanderschueren, bestuurslid
  • August de Loor, adviseur gezondheidsgerelateerde
    zaken

De VLOS houdt minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarvoor alle leden uitgenodigd worden. Tijdens de ALV worden belangrijke zaken besproken die te maken hebben met de vereniging. Tevens worden relevante ontwikkelingen in de branche aan de orde gesteld. Een belangrijke functie van de ALV is dat de leden hun lidmaatschap daadwerkelijk kunnen verwezenlijken, o.a. door mee te praten en mee te beslissen over het beleid van de VLOS.

 

©2017 VLOS