Brancheorganisatie

Posted on: March 9th, 2011 by admin No Comments

De VLOS wordt door de overheid als bonafide brancheorganisatie erkend.
Alle smartshops die aangesloten zijn bij de VLOS dienen zich, in het kader van zelfregulering, te houden aan het huishoudelijk reglement van de vereniging. Alle leden handelen conform de belangrijkste regelgevingen op het gebied van de legale verkoop van smartproducten. De leden zijn verplicht duidelijke en gestandaardiseerde productinformatie te verstrekken aan hun klanten.

De Algemene Ledenvergadering heeft onlangs het gebruik van een uniform Logo voor de branche goedgekeurd. Het ligt in ons voornemen dit logo ook door leden te laten gebruiken als een vorm van ‘keurmerk’ op hun producten.

©2017 VLOS