Wat doen we?

Posted on: March 9th, 2011 by admin No Comments

De belangrijkste doelstellingen van de VLOS in het algemeen zijn:

  • Het komen tot een brede acceptatie van het fenomeen smartshops
  • Het bijdragen aan een veilige verkoop van smartproducten
  • Het rondsturen van waarschuwingen, al dan niet na overleg met de overheid, in het geval dat onbetrouwbare en gevaarlijke producten op de markt worden gebracht
  • De belangenbehartiging van de branche in het algemeen
  • Het voeren van regelmatig overleg met de overheid
  • Het organiseren van themadagen, bijeenkomsten, workshops en symposia die verband houden met de activiteiten van de branche en met het (drugs)beleid van de overheid

De vereniging heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een brancheorganisatie die meetelt. Zowel kwekers, groothandel, smartshops en verkooppunten van smartproducten zijn lid van de vereniging. Doelstelling is om zoveel mogelijk verkopers van smartproducten lid te laten zijn van de vereniging om aldus een sterke achterban te scheppen waardoor de vereniging terecht als serieuze gesprekspartner kan worden beschouwd. Het lidmaatschap van de vereniging staat in principe ook open voor gebruikers van smartproducten.

De VLOS streeft ernaar om enige keren per jaar constructief overleg te voeren met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en, waar nodig, met gemeentelijke autoriteiten zoals de Gemeente Amsterdam. De belangenvereniging maakt zich tijdens het overleg sterk voor de hele bedrijfskolom in Nederland, maar kan slechts spreken uit naam van haar leden.

©2017 VLOS