Wie zijn we?

Posted on: March 9th, 2011 by admin No Comments

 

 

Bestuur VLOS:

Iris Freie, voorzitter

Paul G. van Oyen, secretaris, penningmeester

Veronique Vanderschueren, bestuurslid

 

Adviseur gezondheidsgerelateerde zaken:

August de Loor

 

Vereniging
De VLOS is de Landelijke Vereniging voor de ondernemingen die zich bezighouden met de productie, handel in, en verkoop van smartproducten en omvat de hele bedrijfskolom van kwekers, (groot)handel en verkooppunten/winkels voor smartproducten.

geen gedoogbeleid
Vanaf haar oprichting in 1997 heeft de VLOS zich ingespannen voor de continuïteit en voor de verankering in het Nederlandse bestel van de legale verkoop van psycho-actieve middelen en aanverwante producten. Voor de hele bedrijfskolom geldt dus geen gedoogbeleid maar het algemene beleid voor de verkoop wat wettelijk geoorloofde producten die al dan niet aan een vergunning zijn onderworpen.

regulering
De vereniging stelt zich ten doel de legale verkoop en het legale gebruik van deze middelen in stand te houden en spant zich daarbij in om door middel van regelmatig overleg met de centrale en gemeentelijke overheden mogelijke belemmeringen weg te nemen om aldus tot regulering (door de overheid) te komen.

kwaliteitsproducten
Gegeven de politieke druk, zowel vanuit den Haag als vanuit Brussel, om het drugsbeleid in Nederland verder aan te passen is er de vereniging veel aan gelegen om te komen tot een assortiment van kwaliteitsproducten inclusief verantwoorde en juiste informatievoorziening naar klanten/gebruikers.

kennis
De Vereniging organiseert regelmatig cursussen voor haar leden en hun personeel om de beschikbare kennis en informatie op peil te houden. Een digitale Nieuwsbrief wordt regelmatig uitgegeven en verspreid.

contact
Voor vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier of rechtstreeks een e-mail sturen naar: info@vlos.nl

 

 

©2017 VLOS