Opleiding

De VLOS organiseert regelmatig cursussen voor haar leden en hun personeel om de beschikbare kennis en informatie op peil te houden. In samenwerking met de Jellinek in Amsterdam is de basiscursus opgesteld die gericht is op kennisoverdracht naar smartshophouders en hun personeel. De deelnemers die actief hebben deelgenomen aan de cursus en de kennistoets met goed gevolg afsluiten krijgen een certificaat. De kosten voor de basiscursus bedragen €175 per cursist voor leden. Niet-leden betalen € 250 per cursist. De basiscursus wordt meerdere keren per jaar gegeven en is in het Nederlands en Engels te volgen.

De vervolgcursus gaat uitgebreid in op juridische aspecten en behandelt een reeks producten die niet tijdens de basiscursus aan bod zijn gekomen. Deze cursus wordt gegeven door Adèle van der Plas, Gerard van der Meer en drs. Iris Freie. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de wettelijke kaders die van toepassing zijn op het runnen van een smartshop en het verhandelen van smartshop-producten. Voorwaarde voor deelname aan de vervolgcursus is het behalen van het certificaat van de basiscursus. De kosten voor de vervolgcursus bedragen € 175 per cursist voor leden. Niet-leden betalen € 250 per cursist. De vervolgcursus wordt éénmaal per jaar gegeven. Neem contact op voor meer informatie en planning van de eerstvolgende cursusdatum.

psychonaut by Jake